Privacyverklaring Feeling Fitt

Merlijne Opstal voert een eenmansbedrijf op het gebied van voedingsadvies en trainingen in bootcamp en winterzwemmen, onder de naam Feeling Fitt. Ik heb geen aparte functionaris gegevensbescherming. Ik draag er zelf zorg voor dat er uiterst zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens wordt omgegaan.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Feeling Fitt verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Feeling Fitt verwerkt gegevens die nodig zijn om de diensten die ik lever goed uit te voeren. Hieronder vallen ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier die u krijgt toegestuurd voor de eerste afspraak.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom ik gegevens nodig heb

Feeling Fitt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het uitvoeren van een degelijk voedingsadvies inclusief recepten en voorstellen voor supplementen en eventueel doorverwijzing naar een arts
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief

 

Hoe lang ik gegevens bewaar

Feeling Fitt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van tien jaar. Dit is de verplichte zeven jaar volgens de belastingdienst en geeft mij de gelegenheid om terug te grijpen op eventuele eerdere adviezen.

 

Delen met anderen

Feeling Fitt deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Feeling Fitt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Klachtenprocedure

Ben je ontevreden of heb je een klacht over mij als hulpverlener, dan ben je welkom hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, kun je een klacht indienen bij de BGN:

https://feelingfitt.nl/wp-content/uploads/klachtenregeling.pdf

Wanneer je enkel onder behandeling bent bij mij als natuurvoedingskundige, zul je voor het indienen van de klacht een andere weg moeten bewandelen. Daarvoor ben ik aangesloten bij het NIBIG https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/

 

Cookies

Feeling Fitt maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Op deze website worden cookies gebruikt om:

 

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beveiligen ( ook wel technische of functionele cookies genoemd)
 • het verzamelen van analytische gegevens om de website te verbeteren (ook wel analytische cookies genoemd)
 • extra functionaliteiten op de website mogelijk te maken (overige cookies).

 

In- en uitschakelen van cookies

In de browser kun je instellen dat cookies alleen na toestemming worden geplaatst. Kijk daarvoor in de handleiding van de gebruikte browser. Houdt er wel rekening mee dat de site dan niet optimaal kan werken.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de deze verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kan er voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Kijk hiervoor in de handleiding van de browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@feelinfitt.nl.

 

Beveiliging

Feeling Fitt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@feelinfitt.nl.

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen, kunt u ons als volgt bereiken:

 

Feeling Fitt – food & fitness
Correspondentieadres:                                                                                                                                                                                                        Raadhuissteeg 13A                                                                                                                                                                                                                                  7201 DJ Zutphen

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 72103523
Telefoonnummer: 06 – 47188400
E-mailadres: info@feelingfitt.nl
Mijn webadres is: http://feelingfitt.nl.

[insta-gallery id=”1″]